Hur hanterar vi dina uppgifter?

På Hansestadens Måleri AB respekterar och beskyddar vi våra kunder och de upplysningar, de anförtror oss i vårt samarbete.

Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) anpassar och förtydligar vi hur dessa hanteras.

Vi ber bara om uppgifter som behövs som underlag för offert, faktura eller uppdragets utförande. Allt detta samlar vi i vårt skyddade datasystem där ingen annan än vi kommer in. Vi behåller uppgifterna efter avslutat uppdrag i bokföringssyfte.

Vi delar med oss av bilder på våra uppdrag, men anger aldrig ut någon exakt adress.

Vi ser godkänd offert eller uppdrag som godkännande av att få använda bilder på aktuellt objekt i våra sociala medier. Vi upplyser om detta i offerten samt här. Vi delar inga bilder där adress eller personer finns med. Du kan när som helst be oss att ta bort dessa bilder om du inte önskar ha dom kvar i våra sociala medier.

För att säkerställa en korrekt hantering av återkommande kundrelationer, potentiella klagomål och garantiförpliktelser samt för att kunna fullgöra våra skyldigheter, är vår bedömning att alla personuppgifter måste sparas i upp till tio år plus innevarande från och med det datum då affärsrelationen upphör.

GDPR ställer högre krav på oss som företag, vilket vi ser positivt på. Det innebär dock ingen märkbar skillnad för dig som är kund. Vi värnar redan om din personliga integritet och anser att det är viktigt att hålla en fortsatt hög skyddsnivå för dina personuppgifter.

Om du vill få tillgång till dina personuppgifter, få dem rättade eller raderade, eller invända mot vår personuppgiftsbehandling undersöker vi om det är möjligt, och ger dig svar på din förfrågan så snabbt som möjligt

Hör av dig till oss om du har några frågor med anledning av detta eller om du har några invändningar.


Med vänliga hälsningar

Hansestadens Måleri AB