Väggar har spacklats och vit färg har målats över den tidigare slitna tapeten.
Snickerier har fogats in och målats vita och fina.

En mysig tapet har sedan tapetserats på ena väggen och under/ upp i trappan..