Nybyggt garage tar form med lite färg.
Alla väggar har målats vita och golven grå, så även ett förråd i anslutning till garaget.

Där bilhjulen senare kommer att köras har vi målat tydliga hjulspår med en slags sand som sedan lackas över. Detta ger en ordentlig slityta att köra på.