Två slitna altandörrar där panelen släppt lagas upp.
Panelen spikas fast på nytt och alla springor fogas så att dörren skall hålla på bästa sätt.

Dörren slipas och skrapas till släta ytor.
Hela dörrens insida och utsida grundas och målas sedan två gånger.

Vilket resultat..